کتاب

علی سلامی استاد ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران است. او نویسندۀ کتاب «شکسپیر و خواننده» (شیکاگو ۲۰۱۳) و ویراستار دو کتاب «شکسپیر بنیادگرا» (نیوکاسل ۲۰۱۶) و «شکسپیر و فرهنگ» (نیوکاسل ۲۰۱۶) است. منتخبی از اشعار فروغ فرخزاد، فریدون مشیری، سیمین بهبهانی، حافظ، خیام و سهراب سپهری به زبان انگلیسی در شش مجلد از سلامی منتشر شده است. ترجمۀ سلامی از قران کریم به زبان انگلیسی در سال ۲۰۱۶ در امریکا منتشر شد. سلامی در حال ترجمۀ مجموعه آثار شکسپیر به فارسی است.

 593 total views,  1 views today