کتاب

فوریه 9, 2021

سرزمین موعود | باراک اوباما | علی سلامی

می 27, 2020

فرانکنشتاین، پرومته معاصر | مری شلی | علی سلامی

می 16, 2020

عشق کوتاه، فراموشی بلند | ایزابل آلنده | علی سلامی

می 16, 2020

توفان | ویلیام شکسپیر | علی سلامی

می 16, 2020

سبکی تحمل ناپذیر هستی | میلان کوندرا | علی سلامی

ژانویه 30, 2020

یک وفاداری بالاتر: حقیقت، دروغ و رهبری | جیمز کومی | علی سلامی

ژانویه 30, 2020

کتاب ۱۰ دقیقه و ۳۸ ثانیه در این دنیای عجیب | الیف شافاک | علی سلامی

ژانویه 14, 2020

مرید معمار | الیف شافاک | علی سلامی

ژانویه 14, 2020

هملت (متن دوزبانه) | ویلیام شکسپیر | علی سلامی

ژانویه 10, 2020

شاه لیر (متن دوزبانه) | ویلیام شکسپیر | علی سلامی

ژانویه 10, 2020

مکبث (متن دوزبانه) | ویلیام شکسپیر | علی سلامی

ژانویه 9, 2020

شدن | میشل اوباما | علی سلامی

علی سلامی استاد ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران است. او نویسندۀ کتاب «شکسپیر و خواننده» (شیکاگو ۲۰۱۳) و ویراستار دو کتاب «شکسپیر بنیادگرا» (نیوکاسل ۲۰۱۶) و «شکسپیر و فرهنگ» (نیوکاسل ۲۰۱۶) است. منتخبی از اشعار فروغ فرخزاد، فریدون مشیری، سیمین بهبهانی، حافظ، خیام و سهراب سپهری به زبان انگلیسی در شش مجلد از سلامی منتشر شده است. ترجمۀ سلامی از قران کریم به زبان انگلیسی در سال ۲۰۱۶ در امریکا منتشر شد. سلامی در حال ترجمۀ مجموعه آثار شکسپیر به فارسی است.

 802 total views,  3 views today